Elektronske knjige Antikvarneknjige.com

Vuk je često u polemici govorio kako mi nemamo na srpskom jeziku ne samo nikakvih školskih knjiga, nego ni Bukvara, iz koga bi deca počinjala učiti srpski čitati i pisati, i nema sumnje da se odavno nosio mišlju da ga napiše. Vuk je napisao ovaj Bukvar početkom 1826 godine.

E-KNJIGA Čitaj

Vođ za Beograd, Zemun i Pančevo (1941). Beograd: spisak svih 1200 ulica sa sa saobraćajnim planom tramvajsko-autobuskih linija. Zemun: sa spiskom svih 143 ulica; Pančevo sa spiskom svih 77 ulica. Spisak svih udruženja i saveza u Beogradu. Važniji telefoni. Istorija grada Beograda. Naredba upravnika grada Beograda

E-KNJIGA Čitaj

"Tri verozakona u Hercegovini". Kako nikud ne idem, tako manje znam; koliko znam, toliko i kažem. Ono što znam pravo ću kazati. Svak o svačem govori, a ja nemam o čemu, već o mojem otečestvu. Rad sam da saopštim svetu njegovo stanje, njegove običaje i obrede crkovne i tako evo ih sastavljam po redu

E-KNJIGA Čitaj

Patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme svetskog rata 1914-1918. godine : Demonstracije iza atentata - Taoci - Internirci u Aradu - Nasilja i zločinstva vojske - Nasilja vojske prema Srbima vojnicima - Vojni sudovi - Internirci u Doboju - Internacije u drugim mestima - Progonstva građanskih vlasti. Ratno sudstvo - Sistematsko iscrpljivanje.

E-KNJIGA Čitaj
Znameniti Srbi Muslomani – Vukićević M. Milenko
Biografije / 31/08/2017

Između svijeh sinova ponosne Bosne i kršne Hercegovine bijaše se popeo do najviše časti i zauzimao je najviše položaje Osmanskoga Carstva čuveni Mehmed Sokolović, veliki vezir Turskoga Carstva druge polovine šesnaestoga vijeka. On je zauzimao položaj velikoga vezira za vlade tri sultana i, gotovo se može reći, vladao je Turskom Carevinom skoro 15 godina...

Slovenska mitologija – Spasoje Vasiljev
Istorija / 31/08/2017

Da se iz ništa ne može sagraditi nešto jasna je stvar. Sporiti verodostojnost zabeležaka starih letopisaca i hroničara u opšte, počevši od VI pa čak amo do XVIII veka, znači razarati svaki temelj, na kome bi se počela graditi Slovenska mitologija; znači uništavati njenu egzistenciju, još pre nego što je i postala. Negiranje verodostojnosti...

Javno na Tajno od “Čika Jove Zmaja” 1881
Magazin / 31/08/2017

Jovan Jovanović – Zmaj (Novi Sad, 6. decembar 1833 — Sremska Kamenica, 14. jun 1904) je bio jedan od najvećih liričara srpskog romantizma. Po zanimanju bio je lekar, a tokom celog svog života bavio se uređivanjem i izdavanjem književnih, političkih i dečjih časopisa. Najznačajnije Zmajeve zbirke pesama su „Đulići“ i „Đulići uveoci“, prva o srećnom porodičnom životu, a druga o bolu za najmilijima. Pored lirskih pesama, pisao je satiri...

Konstantin Porfirogenit “O Srbima i zemlji u kojoj sada stanuju”
Magazin / 31/08/2017

Treba znati da su Srbi potomci nekrštenih Srba, koji se još zovu i Beli, koji žive sa one strane Turske (Mađarske) na mestu koje se kod njih naziva Bojki (Bojka), gde im je susedna Franačka, kao i velika Hrvatska, ona nekrštena, koja se još zove i Bela. Tamo su, dakle, ovi Srbi živeli od početka. Pošto su dva brata nasledili na vlasti svoga oca u Srbiji, jedan od njih je uzeo polovinu naroda i prebegao Irakliju, caru Romeja (Vizantin...