Znameniti Srbi Muslomani – Vukićević M. Milenko

Između svijeh sinova ponosne Bosne i kršne Hercegovine bijaše se popeo do najviše časti i zauzimao je najviše položaje Osmanskoga Carstva čuveni Mehmed Sokolović, veliki vezir Turskoga Carstva druge polovine šesnaestoga vijeka. On je zauzimao položaj velikoga vezira za vlade tri sultana i, gotovo se može reći, vladao je Turskom Carevinom skoro 15 godina…

Vizantijske slike – Šarl Dil

Zbirka istorijskih eseja koji se odnose na pojedine ličnosti iz duge i burne prošlosti Vizantijskog carstva iz pera Šarl Dil-a, maestralnog francuskog istoričara i vizantologa.

Nepoznati Ivo Andrić “Molitveni šapat”

Ivo Andrić (Dolac, 9. oktobar 1892 — Beograd, 13. mart 1975) bio je srpski i jugoslovenski književnik i diplomata Kraljevine Jugoslavije. Godine 1961. dobio je Nobelovu nagradu za književnost za delo “Na Drini ćuprija”…