Dositej Obradović i njegov manifest prosvetiteljstva

Sav njegov život, to je neprestani razvoj, od deteta koje želi da se posveti, do filozofa koji ide za najsavremenijim idejnim shvatanjima svoga doba. On uči i to znanje prenosi na druge. Prosvećivati narod i boriti se protiv neznanja i predrasuda, to su dve strane jedne iste ideje, osnovne ideje Dositejevih shvatanja

Jidiš Avangarda

Između dva rata, ta kolonija, uglavnom naseljena na Monparnasu i nazivana Pariska škola, bila je centar jevrejskih avangardnih i modernih umetnika pristiglih iz istočne i srednje Evrope. Posle Oktobarske revolucije mnogi su se vratili…

Milan Rešetar: Slavenske kolonije u Italiji

Milan Rešetar objavljivao je ovaj tekst u časopisu SRĐ,  Dubrovnik 1907. godine. Prenosimo ga bez izmena i dopunjen danas dostupnim ilustracijama. Priredio Filip Tomašević inspirisan boravkom u pokrajinama Molise i Abruzzo. Da u Italiji ima i nešto Slavena, to se …

Banatske pesme XIX veka Pavla Telečkog

Zbirka pesama za koju pretpostavljamo da ju je sastavio Pavle Telečki, štampana je prvi put u Novom Sadu 1863. godine Vukovim pravopisom. Umesto punog imena i prezimena autora stoje inicijali P. T. Drugo izdanje objavljeno je…

Aleksinac u Kraljevini Jugoslaviji

Aleksinac, srez Aleksinac, oblast Niška (Srbija).  Godina 1929. Broj stanovnika 6102. Lekari: Bucek, Dr. Josif — Davidova, Dr. Jelena – Lazarević, Dr. Lazar. Marveni lekari: Ladovac, Ivo. Advokati: Babović, Stevan I. Filipović, Ilija – Ivanović, Dr. Radivoje – Nikolić, Milan …