Elektronske knjige Antikvarneknjige.com
Prvi srpski bukvar – Vuk Stefanović Karadžić
ebooks , Ostalo / 29/08/2017

Vuk je često u polemici govorio kako mi nemamo na srpskom jeziku ne samo nikakvih školskih knjiga, nego ni Bukvara, iz koga bi deca počinjala učiti srpski čitati i pisati, i nema sumnje da se odavno nosio mišlju da ga napiše. Vuk je napisao ovaj Bukvar početkom 1826 godine.

Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje I Jovan Cvijić
Ostalo / 15/08/2017

Preko trideset godina Cvijić je vršio istraživanja, posebno po prostoru Balkanskog poluostrva, koja su rezultovala u brojnim radovima i utemeljenjem „antropogeografske škole“. Putovao je pod vrlo nepovoljnim prilikama, izlažući se mnogim neprijatnim, pa i po život opasnim situacijama, posebno u zemljama koje su još uvek do 1914. bile pod vlašću tadašnje Turske i Austrougarske.

Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje II, Jovan Cvijić
Ostalo / 15/08/2017

Jovan Cvijić (Loznica, 11. oktobar 1865 — Beograd, 16. januar 1927) bio je srpski naučnik, osnivač Srpskog geografskog društva, predsednik Srpske kraljevske akademije profesor i rektor Beogradskog univerziteta, počasni doktor Univerziteta Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Od osnivanja Beogradskog univerziteta 12. oktobra 1905, postao je jedan od osam prvih redovnih profesora na Univerzitetu.