Javno na Tajno od “Čika Jove Zmaja” 1881

Jovan Jovanović – Zmaj (Novi Sad, 6. decembar 1833 — Sremska Kamenica, 14. jun 1904) je bio jedan od najvećih liričara srpskog romantizma. Po zanimanju bio je lekar, a tokom celog svog života bavio se uređivanjem i izdavanjem književnih, političkih i dečjih časopisa. Najznačajnije Zmajeve zbirke pesama su „Đulići“ i „Đulići uveoci“, prva o srećnom porodičnom životu, a druga o bolu za najmilijima. Pored lirskih pesama, pisao je satirične i političke pesme, a prvi je pisac u srpskoj književnosti koji je pisao poeziju za decu.

Davno znamo gde ste momci,
Gde se studen vaša žari:
Po pirovi i svatovi,
Na daćama i svečari.
Davno znamo da ste beda,
Uvek žedna, nikad sita,
Da ste plesan zdrava hleba,
Da ste kukolj zdrava žita.
Davno znamo onu tminu
Vaših grudi, vaših glava;
Davno znamo pomrčinu
Što vas svugde okružava.
To j’ prokletstvo naše ljuto
I zato je svako ćuto.
To je sramak i naš bio
Zato vas je svako krio.Al’ da ćete tako pasti,
Ne verovah u mom veku:
Da sekira od vas bude
Kojom srpsko stablo seku.
Da će ruke vaše muklo
Bušit temelj našem gradu,
Za koji je prah već gotov,
Pa u vazduh da ga dadu.
I da ćete s’ tako sagnut,
I bez srca i bez duše,
Da s’ na vaša leđa popnu
Koji živu crkvu ruše,
To je grozno, to je novo
Pako j’ samo to verovo.Gnušajuć se svrćem lice
Od te kužne boljetice.
No strela se često vraća
Kad ne stigne svoga cilja,
Vas je narod sada pozno
Pa neka vas blagosilja!