Naslov
A. Deroko: Srednjevekovni gradovi, grafički pregled
Format
PDF
Kategorija
Istorija
Ova karta daje jedan opšti orijantacioni grafički pregled oko 200 najglavnijih srednjevekovnih gradova sa teritorija Srbije, Crne Gore i Makedonije., koje je teritorije, uglavnom, obuhvatala i srednjevekovna srpska država. Ucrtane su i linije približnih istorijskih granica u razna vremena ...
Download
DA
Oceni
Podeli