Naslov
Istorija srpsko-bugarskog rata 1885., knjiga I - Vladan Đorđević
Format
PDF
Kategorija
Istorija
Moj naraštaj imao je tešku ali časti punu dužnost da vodi tri rata, dva za oslobođenje i nezavisnost Srbije, a treći za političku ravnotežu na Balkanu, za osiguranje budućnosti Srpstva. Prva dva rata vaskrsla su srpsku kraljevinu. Treći rat iako nije imao...
Download
DA
Oceni
Podeli