Naslov
Koji je srpski vladar prvi živeo u Beogradu?
Format
Tekst
Kategorija
Magazin
Prvi srpski vladar koji je sebi za prestonicu odredio Beograd (i vladao iz njega) bio je kralj Dragutin, sin kralja Stefana Uroša I. Posle neuspelog napada Stefana Uroša I na Ugarsku 1268. Dragutin je pod pritiskom iste imenovan za mladog kralja i oženjen ćerkom ugarskog kralja Stefana V Katalinom. Kada je Stefan Uroš I pokušao da osvoji Dubrovnik, Dragutin je uz pomoć Ugarske i Dubrovačke republike skupio vojsku i zbacio oca sa vlasti 1276. godine. Dragutin je, zatim, podelio državu na tri dela: kraljica Jelena Anžujska je vladala oblastima Zete, Trebinja, Plava i Poibarja, Milutin, Dragutinov mlađi brat, je vladao južnim delom države, a Dragutin većim severnim delom.

Dragutin je posle odricanja od srpskog prestola na saboru u Deževu zadržao vlast nad severnim delovima države. 1284. godine poverena mu je uprava nad Mačvanskom banovinom (Sremska zemlja) pod kojom su podrazumevani prostori današnje Mačve, desne obale Save, uključujući Beograd, oblasti južno od Beograda i severoistočnu Bosnu (Usoru i Soli). Tako je Beograd na miran način prvi put ušao u okvir srpske države. Jedan savremenik nazvao je Dragutinovu državu “Kraljevina Srbija” (Regnum Servie), za razliku od Kraljevine Raške (Regnum Rassie) kojom je upravljao njegov brat Milutin. Kralj Dragutin je živeo u svom slavnome dvoru Debrcu na Savi, i povremeno u Beogradu, “sjajnom i slavnom gradu zvanom Beograd srpski” sve do svoje smrti 1316. godine.


Stefan Dragutin Nemanjić (pre 1253 — 12. mart 1316) bio je kralj Srbije od 1276. do 1282. godine i kralj Srema od 1282. do 1316. godine. Sin je Stefana Uroša I i Jelene Anžujske od roda fruškog. Imao je dva sina, Vladislava (sremskog kralja) i Urošica (kasnije monah Stefan) i kćerke Jelisavetu (udatu za Stefana I Kotromanića) i Ursulu (ili Ursu), udatu za Pavla Šubića.Download
NE
Oceni