Naslov
Moji zemljaci, pripovetka - Bora Stanković (Vreme 1924)
Format
PDF
Kategorija
Književnost
Odmah posle našeg ovog potpunog oslobođenja i ujedinjenja, kod mojih komšija: zidara, preduzimača, pekara, kafedžija poče kao neki preokret i nov život. Počeše da ostavljaju kapute i pantalone a da navlače čakšire i dolame. Šešire ostaviše i natakoše šubare. Prestadoše da se šišaju kratko, kod berbera, već kod kuće krupno...
Download
DA
Oceni
Podeli