Naslov
Nešto o Bratonožićima - Marko Miljanov
Format
PDF
Kategorija
Geografija - Putopisi - Etnologija
Ranije sam, po narodnije' dokaza o Kučima i o drugijema zabjeležio po nešto, a o Bratonožićima sad je na red da što pomenem što se u narod o njima čuje i govori, a to je da su od Grgura, sina Đurđa Despotovića, kojega je car turski oslijepio. Ali jasnoga dokaza nema, dosamo narodna priča govori da je Brato od Grgura, više se ne zna; tek se zna da su Bratonožići od Brata, koji je ima sina Nika, a Niko je ima sina Laza, a Lazo Vučetu, a Vučete Bala, a Bale Radolju...
Download
DA
Oceni
Podeli