Naslov
O psihičkom tipu Južnosrbijanaca - Dr. Dušan Nedeljković PDF
Format
PDF
Kategorija
Geografija - Putopisi - Etnologija
Sa Cvijićevim etnopsihološkim delom La Péninsule Balkanique, kao osnovnim ispitivačkim priručnikom, još pre osam godina smo započeli psihološka promatranja našega naroda od Niša i Metohije do Ohrida i Đevđelije. Rezultati naših psiholoških istraživanja nisu ce uvek slagali sa Cvijićevim odredbama. Naročito su od ovih odstupali y tome što nam je izgledalo da proučavani narod ima sve o snovne psihičke osobine koje je Cvijić...
Download
DA
Oceni
Podeli