Naslov
O psihičkom tipu Južnosrbijanaca - Dušan Nedeljković
Format
Ebook Reader
Kategorija
Geografija - Putopisi - Etnologija
Динарски психички тип и основне етнопсихолошке одлике Јужносрбијанаца. Патријархалност као социолошка основа развитка душевног живота. Психолошке одлике међусобне симпатије и благости. Лично достојанство, поштовање старијих и стидљивост млађих. Слава или „служба" као етнопсихолошка карактеристика. Карактеристична народ... Види штампано издање
Download
NE
Oceni
Podeli