Naslov
Predstava o detetu u srpskoj kulturi - Žarko Trebješanin
Format
Ebook Reader
Kategorija
Ostalo

Žarko Trebješanin pokazuje kako je u implicitnoj narodnoj filozofiji, antropologiji i psihologiji razvoja prisutna jedna koncepcija koja uveliko nadmašuje danas preovlađujuće naučne teorije psihičkog razvoja. Suštinska komponenta te implicitne koncepcije razvoja jeste njena dijalektičnost, tj. shvatanje da je razvoj deteta dramatičan, protivrečan, rizičan a obećavajući u isto vreme, da je to diskontinuiran proces.


Download
NE
Oceni
Podeli