Naslov
Prilozi za povjesnicu Boke Kotorske - izdao Risto Kovačić (1878)
Format
Ebook Reader
Kategorija
Istorija
Prilozi za povjesnicu Boke Kotorske. Sv. 1 / Risto Kovačić. - U Dubrovniku : Pečatnja Dr. Pretnera, 1878. - 68 str.

Ne bih mogao karakterizirati mletačko gospostvo ljepše, nego to učini žarka srpska duša crnogorskoga vladike-kneza Petra II. Petrovića Njeguša, vrlog autora "Gorskog vijenca"...
Download
NE
Oceni
Podeli