Naslov
Protokoli redovne narodne skupštine držane o mioljudne 1867. godine u Kragujevcu
Format
PDF
Kategorija
Istorija

Kada je Kragujevac bio prestonica Srbije, u porti kraj Miloševe crkve održavane su sednice prvih naših narodnih skupština. Tu su podnošeni izveštaji o stanju i radu u narodu, birani deputanti za Carigrad i Petrograd, sastavljane diplomatske note za sultana ili ruskog cara i uopšte rasparavljalo se o pitanjima vezanim za sudbinu naroda u prvoj polovini 19. veka...


Download
DA
Oceni
Podeli