Naslov
Radomir Rada Pašić, sin Nikole Pašića : Pitanja bez odgovora
Format
Tekst
Kategorija
Magazin
U velikoj borbi koja traje mesecima i koja sada ulazi u novu fazu, mi smo mislili da je najpreča stvar sve napore sviju upraviti jednom cilju: oboriti što pre režim korupcije i nasilja. Izvodi iz knjige Miloša M. Miloševića “P. P. Korupcija i nasilje - pred borbom - Pašić i sin i komp “, Beograd 1925.

G. Rade Pašić je u ministarstvu finansija kao kod svoje kuće. On je povlašćeni posrednik za sve veće finansijske operacije za koje on uzima velike provizione (provizije, prim.). Povodom aktivnosti predsednikovog sina mi smo više puta preko “Novosti” uputili pitanja koja su ostala bez odgovora.

Da li je u sporazumu sa Radom Pašićem rađeno do sada na zaključivanju državnih zajmova? Da li je u spotazumu sa R. Pašićem rađeno na naoružanju vojske? Da li je u sporazumu sa R. Pašićem rađeno na “uvlačenju” stranih kapitala u zemlju?

Rade Pašić i afera sa engleskim puškama. Strani kapitali teško ulaze u Kraljevinu SHS, naročito engleski kapitalisti sa rezervom gledaju na nju. Bili su voljni da daju kratkoročne kredite, ali su imali rđava iskustva. Stvar je vrlo prosta. Za državne i opštinske kredite javljali su se posrednici koji su tražili velike šapove (provizije, prim.). Takav je bio slučaj sa kupovinom 500.000 engleskih pušaka sa po 1000 metaka na pušku; takav je bio slučaj sa jednim državnim zajmom i jednim opštinskim. Ove stvari izazvale su otuđivanje Engleza od SHS. U Sitiju sve veću rezervu. Neregulisanje našeg ratnog duga Engleskoj otuđio nam je i simpatije zvaničnih krugova. Koliko je naš kredit bio opao u Engleskoj zbog ovakvih nesavesnjaka vidi se po ovome. U Beograd je dolazio jedan poslovni čovek iz Londona kako bi se na licu mesta uverio da li se mogu veliki poslovi (državne nabavke, zajmovi, eksploatacija šuma i rudnika itd.) raditi bez skupoga posrednika Rade N. Pašića i da li i koliko ima veze sa Radom Pašićem Ministarstvo Finansija.

Kako grupa Rade Pašića operiše i stiče milione. Ova grupa nesmetano raspolaže sa državom i prodaje sve redom što njoj pripada. Oni isto tako imaju monopol da nabavljaju sve što treba ovoj zemlji. I u tome oni idu od obične špekulacije do otvorenog izdajstva interesa zemlje I države. Služe se svim sredstvima ...
Download
NE
Oceni