Naslov
Radova Biblioteka: U časovima odmora
Format
Tekst
Kategorija
Magazin
Biblioteka ” U ČASOVIMA ODMORA”. Prilikom pokretanja ove biblioteke Izdavačko preduzeće “RAD” rukovodilo se dvama osnovnim motivima: 1. Pružiti čitaocima dela najviše literarne vrednosti i 2. Izabrati ona dela koja su prijatna i laka za čitanje.

Kao spoj ova dva zahteva nastala je edicija U časovima odmora koja daje najbolja humoristička-satirična dela domaće i svetske književnosti. Njena namena je izražena njenim imenom – ono treba da posluži našim radnim ljudima da se posle svog redovnog posla odmore i zabave čitajući dobru knjigu. Biblioteka izlazi u kolima od po šest knjiga.

Tendencija će biti da u izdanjima ove edicije budu zastupljene književnosti raznih zemalja, i to sa onim delima koja su istovremeno i reprezentativna po svom kvalitetu i nova po svom nastanku, tako da daju živi odraz stvarnosti tih zemalja.

Prema tome, ova kolekcija biće neka vrsta antologije najboljih ostvarenja svetske humorističke literature, zbirka neobično brižljivo odabranih dela, raznovrsnih ali ipak sa nečim zajedničkim u sebi: visok literarni kvalitet i analiza života data na bazi humora i satire.

U skladu sa visokim kvalitetom odabranih dela redakcija će se truditi da i kvalitet prevoda bude što bolji, kako bi humoristična dela svetske književnosti bila verno preneta na naš jezik i čitaoci dobili isti utisak kao da dela čitaju u originalu. Tehničkoj opremi posvećena je takođe izuzetna pažnja.Knjige su štampane latinicom, sa modernim grafičkim rešenjima naslovne strane.

Neki od naslova koji su izašli u ovoj ediciji: Gordon Ričard: Doktor u kući; Žorž Kurtlin: Birokrati; Ljubiša Manojlović: Meteor sa žutom mašnom; Od Gogolja do Zoščenka: odabrane strane ruskog humora; Ring Lardner: Medeni mesec …
Download
NE
Oceni