Naslov
Rat Srbije sa Turskom za oslobođenje i nezavisnost 1877-1878
Format
PDF
Kategorija
Istorija
Mesta, kuda su srpski vojnici po snegu i ledu marširali i noćivali; Zemljišta koja su srpski vojnici svojom krvlju i znojem natopili, a svojim mesom nagnojili; Bojeve koje su potomci Obilića i Obrenovića sa svojim dušmaninom izborili; Krajeve, koje su sinovi majke Srbije od petstoletnog jarma oslobodili: Treba svaki Srbin da zna, od najvećeg do najmanjeg; od siromaha u kolebi, do bogataša u palati. To je plod njegove prolivene krvi...
Download
DA
Oceni