Naslov
Turci u Bosni ili smrt Miloša, žalosna igra u pet delova posrbljena Konstantninom Popovićem (1834)
Format
Ebook Reader
Kategorija
Ostalo
Fatma u štaoru na sofi u muškim haljinama naslonjena spava. Halil strašljivo uđe unutra, motri okolo sebe, potom klekne pred Fatmu i ruku joj uhvati. Fatma, probudi se i srdito ga pogleda...
Download
NE
Oceni
Podeli