Naslov
Zakon o narodnijem školama u kraljevini Crnoj Gori. Cetinje 1911
Format
PDF
Kategorija
Ostalo
Član 1. Zadatak je narodnijema školama, da vaspitavaju djecu u narodnom i religijskom duhu i da ih spremaju za građanski život, a naročito da šire prosvjetu i srpsku pismenost u narodu. Član 2. Narodne su škole: dječija zabavišta, osnovne i produžne škole. Član 3. U dječijim zabavištima vaspitavaju se djeca oba pola od četvrte do sedme godine. Pravila za dječija zabavišta propisuje...
Download
DA
Oceni