Naslov
Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog (1349. i 1354.) - izdao i objasnio Stojan Novaković, 1870
Format
PDF
Kategorija
Ostalo
Mi nijesmo prvi koji ovaj Zakonik na svijet izdajemo; šta više on je učenome i književnom svjietu sa svijem poznat i ima do sad više izdanja. S toga je potrebito, da kažemo razloge sa kojih smo se prihvatili ovoga izdanja. A da bi smo to lakše učinili, hoćemo najprije da pobrojimo ...
Download
DA
Oceni