Katalog retkih knjiga : A

Katalog retkih srpskih knjiga 1638-1941, slovo “A”. Katalog je isključivo informativnog karaktera, knjige navedene u njemu nisu na prodaju. Knjige koje imamo u ponudi možete pregledati u odeljku Knjižara.

A. i O.R.

 • Politički život Srbije u poslednjih 20 godina (1868-1888) – Šabac, 1899, str. 210

ABRAŠEVIĆ KOSTA

 • Pesme – Beograd, 1903, str.79

AVAKUMOVIĆ JOVAN

 • Govori Jovana Avakumovića u opštini, sudovima i skupštini, knj.1-3 – Beograd, 1901-02, str.605

 • Engleska, francuska i srpska porota, knjige 1-2, – Beograd, 1885-1890, str. 360

AVRAMOVIĆ DIMITRIJE

 • Opisanije drevnosti srbski u Svetoj Gori, sa XIII litografirani tablica – Beograd, 1847, str.82 i 3 L.

 • Sveta Gora, sa strane vere, hudežestva i povestnice (sa jednom snimkom) – Beograd, 1848, Lis.11, str.180

 • Gramatika starogrčkog ili elinskog jezika … -Beograd, 1856, str.III + L.3 + str.356

AGATONOVIĆ RADOSLAV

 • Bugarska zverstva – Banja Luka, 1919, str.24

 • Odnošaji između Srbije i Blgarske od XII-XV veka – Beograd, 1889, str.167

AGATONOVIĆ RADOSLAV i M.R. SPASIĆ

 • Srpski ustanici protiv Turaka, u vezi sa narodnim seobama u tuđinu od 1459-1814 – sveska I 1459-1664, sveska II 1665-1814 – Beograd, 1895 i 1896, str.609 i 505

Agonija Beograda u svetskom ratu – izdanje grupe živih branilaca Beograda iz 1914-1915 – Beograd, 1931, str. XXXIX + 573

ADAMOVIĆ VICE

 • O bedemima grada Dubrovnika – Dubrovnik, 1921, str.61

ADAMOVIĆ JOVO

 • Privilegije srpskog naroda u Ugarskoj i rad Blagoveštenskog sabora 1861.g. (sa slikom Blagov. sabora) – Zemun, 1902, str. 2 + 262 + 2

 • Akta Sabora srpskog u Temišvaru u godini 1790 … – Zemun, 1861, str. 55 i 48

Album svetkovine dvadesetpetogodišnjeg književnog rada Zmaja-Jovana Jovanovića – (Izdali prijatelji pesnikovi) – Novi Sad, 1874, str. 56
Aleksandar i Natalija ili Petar veliki car Rosinskij, preveo Marko Jelisejić – Budim, 1833, str. 119

ALEKSIĆ DRAGOSLAV

 • Ličanke, pesme iz naroda – Gračac, 1934, str. 146

ALEKSIĆ RADOMIR B.

 • Jezik Matije Antuna Reljkovića – Beograd, 1931, str. 151

ALIMPIĆ DUŠAN

 • Policijski rečnik – knjige I-III, knj. I A-E str. VIII + 392, knj. II Ž-Lj str. 440, knj. III M-Š str. 600 – Beograd, 1924-1927 (retke kao komplet)

 • Upravne vlasti u staroj srpskoj carevini. Pravno istorijska studija – Beograd, 1921, str. 135

ALIMPIĆ MILEVA

 • Život i rad generala Ranka Alimpića u vezi sa događajima iz najnovije srpske istorije – Beograd, 1892, str. III + 738 + 4

Almanah hrvatskih i srpskih pesnika i pripovedača 1910.g. – Zagreb-Beograd, 1910, str. 121
Almanah Srpsko-hrvatski za godinu 1911. uredio Milan Ćurčin – Beograd-Zagreb, 1911, str. 67

AMURELI KARIO vidi TODOROVIĆ PERA

ANDRIĆ IVO

 • Ex ponto – Zagreb, 1918, str.108

 • Nemiri – Zagreb, 1920, str.61, 8° (U pojedinoj literaturi je pogrešno navedena godina 1919)

 • Put Alije Djerzeleza – Beograd, 1920, str. 47

ANĐELKOVIĆ ĐOKA

 • Misli o izvršenju privrednog programa Radikalne stranke – Beograd, 1891, str. 115

ANTONIJE ARHIMANDRIT

 • Dogmatično bogoslovlje – Beograd, 1856, str.413

ARANĐELOVIĆ DRAGOLJUB

 • Austrijski građanski zakonik – Beograd, 1906, str. VIII+203

ARANĐELOVIĆ SOTIR

 • Iz Balkanskog rata. Mardare, Kosovo, Kačanik, Oblakovo, Prespansko i Ohridsko jezero – Beograd, 1914

ARNAUTOVIĆ ALEKSANDAR

 • Štamparije u Srbiji u XIX veku. Osnivanje državne štamparije 1831 i njeno uređenje za prvih 10 godina (1832-1842). Prvi radovi u drž.štampariji. Cenzura-dodatak – Beograd, 1912, str. 104 + V

ARNOVLJEV ANTONIJE

 • Virginija ili krvava žertva osvoboždenija – Pešta, 1832, str. 92

ARNTS L.

 • Pandekte ili današnje rimsko pravo, knjige I – V, Beograd, 1890-1896

ARSENIJEVIĆ KOSTA

 • Velikaška borba u Srbiji, sveske I – III, Beograd, 1889-1900

ARSENIJEVIĆ LAZAR BATALAKA

 • Istorija srpskog ustanka I – II, Beograd, 1898-1899, str.1022, prva knjiga je ređa

ATANACKOVIĆ BOGOBOJ

 • Darak srpkinji, knjiga I – Budim, 1845, str.134

 • Darak srpkinji, knjiga II – Subotica, 1846, L.1 + str.100

 • Pupoljci, knjiga I – Beč, 1851, L.3 + str.152

 • Pupoljci, knjiga II, Novi Sad, 1852, L.4 + str.164

ATANACKOVIĆ PAVLE

 • Ogledalo čovečnosti … – Beč, 1823, L.5 + str. 272 + L. 4

ATANACKOVIĆ PLATON

 • Apostoli i evangelija u praznične i nedeljne dane preko cele godine – Novi Sad, 1860, str. 187 + 2 L.

 • O jezikoslovlju i čitanka za Srpska narodna učilišta u Austrijskom Carstvu – Beč, 1867, str. 334

 • Pet knjiga Mojsijevih. Novi Sad 1867, str. 330

 • Proroka i cara Davida Psaltir (prevod). Novi Sad 1857, str. XXVII, 153

 • Prva jezikoslovna čitanka za Srbska narodna učilišta u Austrijskom carstvu. Beč 1854, str. 173. II. izd. 1855. III. izd. 1857, str. 175

 • Učilištna i domašnaja Biblija I: Stari zavet (prevod). Beč 1857 (sa 21 bakrorezom)