Katalog retkih knjiga : G

Katalog retkih srpskih knjiga 1638-1941, slovo “G”. Katalog je isključivo informativnog karaktera, naslovi navedeni u njemu nisu na prodaju. Knjige koje imamo u ponudi možete pregledati u odeljku Knjižara.

GAVRANOVIĆ BERISLAV

 • Uspostava redovite katoličke hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881. god. Beograd, 1935. Str. 86

GAVRIL EMIL

 • Ustav crkvene i školske samouprave Srpskog-pravoslvnog naroda u Bosni i Hercegovini. Prikazan protojerejem Dimitrijem Ruvarcem. Zemun, 1899. Str. 144

GAVRILOVIĆ ANDRA

 • Banjsko zlato. Beograd, 1894. Str. 108

 • Beogradska velika škola 1808-1813. Beograd, 1902. Str. 276

 • Despotova vlastela… Beograd, 1896. Str. 226

 • Dositej Obradović. Beograd, 1900. Str. 190

 • Dositej u Srbiji 1807-1811. Beograd, 1902. Str. 78

 • Znameniti Srbi u XIX veku. 36 svezaka teksta sa  216 slika. Knj. I-III. Format albuma. Beograd, B.g. (retke samo perfektno očuvane)

 • Iskrice iz poezije Sime Milutinović-Sarajlije. Stogodišnjica Sime Milutinovića. Beograd, 1911

 • Istorija Srpske i Hrvatske književnosti slovensko-narodnog jezika s uvodom početku slovenske pismenosti. Beograd, 1910. Str. 208

 • Istorija Srpske i Hrvatske književnosti narodnog jezika. S predgovorom o budućnosti književne zajednice. Beograd, 1910. Str. 16+511

 • Književne slike. Beograd, 1904. Str. 212

 • Narodna škola 1803-1815. Skice za istoriju oslobođenja Srbije. Beograd, 1903. Str. 74

 • Pisma o književnosti u Slovenaca. Beograd, 1895. Str. 16+180

 • Prvi liričari i estetičari u novijoj književnosti srpskoj. Beograd, B.g.. Str. 83

 • Pregled književnih oblika. Beograd, 1927. Str. 268

 • Sveti Sava. Beograd, 1900. Str. 8+218

 • Slovenska putovanja. Zapjeha, Bobrovski, Kuharski, Sreznjevski, Vuk, Prajz i Grigorović. Beograd, 1922. Str. 178

 • Crte iz istorije oslobođenja Srbije. O stogodišnjici srpskog ustanka. Beograd, 1904. Str. 130

GAVRILOVIĆ JOVAN

 • Rečnik geografisko-statističkij Srbije. Beograd, 1846. Str. 13+332

GAVRILOVIĆ MIHAJLO

 • Miloš Obrenović. Knj. I. 1813-1820. Beograd, 1908. Str. XX+579. Knj. II. 1821-1826. Beograd, 1908. Str. 578. Knj. III. 1827-1835. Beograd, 1912. Str. 627.

 • Miloš Obrenović i Vuk Stefanović Karadžić. N. Sad, 1908. Str. 92

GAVRILOVIĆ SVETOZAR

 • Program za ujedinjenje Srbije i Crne Gore. Krf, 1917. Str. 38

GARAŠANIN MILUTIN

 • Dva namesništva. Beograd, 1892. Str. 133

 • Dokolice. I. Beograd, 1892. Str. 192

 • Zarad istine i pravde. Beograd, 1890. Str. 45

 • Jedno namesnikovanje. (Preštampano iz “Videla”). Beograd, 1894. Str. 70

GVERACI D.E.

 • Obsada fiorencije. Sv. I – V. Prev. L. A. Tomašević. Pešta, 1870-1. Str. XVI + 484.

GEORGIJEVIĆ GERASIM

 • Znamenitiji događaji novije srbske istorije. Beograd, 1838. Str. 124 (posebno retka sa pripadajućim ilustracijama)

GERJE V.I.

 • Razvitak istorijske nauke. Prev. N. Dučić. Beograd, 1871. Str. 16+182

GERASIMOVIČ MELENTIJE SMOTRICKI

 • Gramatika. Rimnik 1755

GERSIN K.

 • Maćedonija i tursko pitanje. Beograd, 1903. Str. 44

GERŠIĆ GIGA

 • Današnje diplomatsko i konzularno pravo za školsku potrebu i za potrebu prakse. Knj. I. Beograd, 1898. Str. 650

 • Posle pedeset godina (Uspomene i refleksije o srpskom pokretu 1848.). Zemun, 1912. Str. 169

GETE VLADIMIR

 • Učenje katoličke pravoslavne crkve, propraćeno sa razlikama, koje se postoje u drugim hrišćanskim crkvama. Prev. M. Parenta. Zadar, 1886. Str. 210

 • Učenje Vaseljenske pravoslavne crkve, propraćeno sa razlikama, koje se nahode u drugim hrišćanskim crkvama. Prev. N. Dučić. Beograd, 1891. Str. 25+257

GILFERDING ALEKSANDAR FEODOROVIČ

 • Pisma o istoriji Srba i Bugara. Sv. I – II. Beograd, 1857.

Glas iz Srbije o pitanju narodnosti u Ugarskoj. Beograd, 1865. Str. 153
Glas savesti narodu srpskom. N. Sad, 1863. Str. 68
Glasi iz Srbije o raspri Karlovačkog sabora. Beograd, 1867. Str. 136

GLIŠIĆ MILOVAN

 • Dva cvancika. Beograd, 1883.

 • Podvala. Beograd, 1895. Str. 112

 • Pripovetke. Knj. I-II. Beograd, 1879-1882

 • Narodni borac (prevod?). Beograd 1896. Str. 115

GLUŠAC VASO

 • Istina o bogumilima. Beograd, 1941. Str. 272

 • Jovan Skerlić. Beograd, 1932. Str. 88

 • Govori na konferenciji samostalne Radikalne stranke. Beograd, 1909. Str. 46

 • Govori radikalaca protiv željezničkog ugovora u Skupštini za 1880-1881. Beograd, 1881. Str. 182

GODINA DIONIS

 • Godišnja zemaljska konferencija Samostalne Radikalne Stranke 17. X 1910. u Beogradu. I. Govor Lj. Stojanovića, Velislava Vulovića i Milorada Draškovića. II. Rezolucija. Beograd, 1910. Str. 64

GOLDNER HADŽI-OTO

 • Tajanstveni istok. Putopis i vođa kroz zemlje sunca. Beograd, 1930. Str. 220

GOLDŠMIT

 • Istorija Rimska od osnivanja Rima do propasti Rimske Imperije. S talijanskog Dimitrijević Simeon. B.m., 1841. Str. XII + 255 + 5.

GOLUBSKI N.S.

 • Uspomene iz narodnog pokreta 1848-1849. N. Sad, 1893. Str. 125

GOLC KOLMAR

 • Naoružani narod. Prev. s nem. Njubomir Baltić. Beograd, 1904. Str. 23+482

GOPČEVIĆ SPIRIDON

 • Gornja Arbanija i njena liga. Istoriski deo dela. Prev. L. J-ć. N. Sad, 1903. Str. 66

 • Istina o Makedoniji. Beograd, 1890. Str. 56

 • Stara Srbija i Makedonija. Knj. I – II. Sa 70 org. slika, statistika, tabelama i etnograf. kartom u 5 lis. Beograd, 1890. Str. 370 + XII

GORJANOVIĆ JOSIF

 • Pesme po psalmovima Davidovim. N. Sad, 1861. Str. 556

GORKI MAKSIM

 • Dela. Knj. I – XV. Beograd, 1938-41

 • Mati. Prev. Dragiša Lapčević. Beograd, 1908. Str. 318

 • Pripovedačka dela I-IV. Beograd, 1940.

GOFMAN VLADIMIR

 • Veliki Vožd Karađorđe 1804-1813. Beograd, 1930. Str. 17+147

Građanski parnički postupak za Bosnu i Hecegovinu. Sarajevo, 1904. Str. 284
Graničari i carski reškript. – Beč u svoje vreme. Beograd, 1871. Str. 24

GRAHOVAC BUDIMIR

 • Život i smrt Nestora Žučnog – Proke Jovkića. Niš, 1915. Str. 65

GRBIĆ MANOJLO

 • Karlovačko Vladičanstvo, prilog k istoriji srpske pravoslavne crkve. Knj. I-III. Karlovac, 1891-93. Str. 984

 • Unija u Tržiću i pogibija popa Nikole Gaćeše godine 1820. Zadar, 1888. Str. 79

GRBIĆ SAVETIJE

 • Srpski narodni običaji iz sreza Boljevačkog. Beograd, 1909. Str. 382

GREBENAROVIĆ P.J. i KOBLIŠKA TEODOR

 • Kralj Uroš I. Veliki. Beograd, 1897. Str. 118

GREBENAC SVETOLIK

 • Uputstvo za predsednike biračkih odbora, pri izborima narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu Kraljevine SHS, na dan 28. nov. 1920. g. Beograd, 1920. Str. 4+74

GRĐIĆ BJELOKOSIĆ LUKA

 • Iz naroda i o narodu. Knj. I – III. Mostar, 1898.

GVOZDENOVIĆ ĐORĐE

 • Opisanije života njegove svetosti vladajućeg knjaza Srpskog Miloša T. Obrenovića.Beograd, 1859. Str.135

GRUJIĆ JEVREM

 • Zapisi. Knj. I – III. Beograd, 1922-23.

GRUJIĆ NIKANOR

 • Primetbe Nikadora Grujića arhimandrita Kruveždinskog na prevod navoga zavjeta. Zemun, 1852. Str. 138

 • Sveti Sava (Nemanjić). Sremski Karlovci , 1861. Str. 3+201

 • Svetom patrijarhu srpskom Josifu. 1. Maja 1850. Zemun, 1850. Str. 77

 • Crkvene besede. Izdao Dimitrije Ruvarac. Zemun, 1892. Str. 30+172

 • Svetom patriarhu srbskom Iosifu 1. Maia 1850 govorio Nikanor Arhimandrit. Zemun 1850. Str. 77

 • Autobiografija Nikanora Grujića. Sremski Karlovci 1907. Str. 179

GRUJIĆ RADOSLAV

 • Apologija srpskog naroda u Hrvatskoj i Slavoniji i njihovih obeležja. Povodom “Optužnice” kr. držav. odvetnika u Zagrebu od 12. I 1909 god. sa 7 slika srpskih grbova. N. Sad, 1909. Str. 293+7

 • Građa za kulturnu istoriju Slavonije. Zagreb, B.g..

 • Kako se postupalo sa srpskim molbama na dvoru ćesara avstriskog poslednje godine života Patrijarha Arsenija III Čarnojevića. N. Sad, 1906. Str. 78

 • Martimonialia srpskog naroda u prošlosti. Sarajevo, 1910. Str. 79

 • Srpske škole (od 1718-1739). Prilog kulturnoj istoriji srpskog naroda. Beograd, 1908. Str. 184

GRUJIĆ SAVA

 • Vojna organizacija Srbije. Kragujevac, 1874. Str. 150

 • Prodiranje Turaka u dolinu Morave i odbrana Aleksinca. VII priloga za istoriju srpsko-turskog rata 1876. god. Beograd, 1898. Str. 55

GRUJIĆ STEVAN

 • Kako je postala Bugarska egzarhija. Posvećeno srpsko-bugarskom sporazumu. Beograd, 1897. Str. 80

 • Slivnica. Rat Srbije i Bugarske 1885. Operacija Šumadinske Divizije (sa 6 karata i krokija). Beograd, 1887. Str. 139

 • Statistika država Balkanskog Poluostrva :

 • I. Kraljevina Srbija. Beograd, 1890. Str. 167

 • II. Kneževina Bugarska, Istočna Rumelija, Kneževina Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Beograd, 1890. Str. 161

 • III. Carevina Turska u Evropi, Kraljevina Grčka. Beograd, 1890. Str. 94

 • IV. Kraljevina Rumunija, Kraljevina Italija, Carevina Rusija, Monarhija Austro-Ugarska. Beograd, 1892. Str. 4+221

GRČIĆ JOVAN

 • Istorija srpske književnosti. II izd. dopunjeno sa 104 sl. Beograd, 1906. Str. 9+367

 • Portreti s pisama. Knj. I-IV, Beograd, Zagred, N. Sad. N. Sad, 1924-39. Str. 487, 456

Štivo za istoriju srpske književnosti :

 •   Knj. I. Primeri staroslovenskog jezika, dubrovačko-dalmatinske književnosti, književnoga rada u Bosni među kajkavcima i u Slavoniji u XVI, XVII i XVIII veku i novije srpske i hrvatske književnosti do Branka i Daničića.  N. Sad 1906. god. Str. XIII+536.

 •   Knj. II. Štivo za istoriju srpske književnosti. Primeri srpske i hrvatske književnosti od Branka i Daničića amo do danas. – N. Sad 1906. god. Str. XII+448. , 1906

GUNDULIĆ IVAN

 • Dubravka. N. Sad, 1888. Str. 81

 • Osmanida, ćiriličnu verziju izdao Jevta Popović. Budim 1827. Str. VIII+200+10

GUČ P.G.

 • Diplomatska istorija moderne Evrope. Od Berlinskog kongresa do versaljskog mira 1878 -1919. Prev. Jov. J. Jovanović. Beograd, 1933. Str. 32+639