Katalog retkih knjiga : T

TABURNO JERONIMO

 • Od Kumanova do Bitolja. Predavanja u ofic. domu 5 dec. 1912 god. u Petrovgradu. Prev. M.J. Stevanović. Njujork, 1915. Str. 80

 • O srpskim bitkama. (Utisci očevidca srpsko-turskog rata 1912 god.) Beograd, 1913

TAGORA RABINDRANAT

 • Nacionalizam. Prev. Miloš Đurić. Beograd, 1932. Str. 22+131

TADIĆ JORJO

 • Španija i Dubrovnik u XVI stoleću. Beograd, 1932. Str. 161

Tajna prevratna organizacija. Izveštaj sa pretresa u Vojnom sudu za oficire u Solunu. Po beleškama vođenim na samom pretresu. Solun. I. izd. 1917; II. izd. 1918

TALJANDIJE SEN-RENE

 • Srbija u XIX veku. Kara-Đorđe i Miloš od ustanka na dahije 1804 do jedranskog mira 1830 god. Beograd, 1887. Str. 18+288

TARANOVSKI TODOR

TASOVAC RADOSLAV

 • Saidif. Dubrovnik, 1923. Str. 221

TATIĆ ŽARKO

 • Tragom velike prošlosti. Svetogorska pisma i monografske studije stare srpske arhitekture. Beograd, 1929. Str. 265 (retka u origin. tvrdom povezu i lepo očuvana)

TEKALIJA SAVA

 • Jednoga Arađanina načertanije… Budim, 1798. Str. 84

TELAČKI LAZA

 • Poslednja despotica smederevska. N.Sad, 1866. Str. 208

TELEČKI PAVLE (P.T)

 • Banatske pesme. Novi Sad 1863. Episkopska štamparija Ignjata Fuksa (poznata sačuvana samo 2 primerka, jedan u Novom Sadu u biblioteci Matice srpske i drugi u Kijevu u ličnoj biblioteci Ivana Franka)

TEODOROVIĆ ANASTASIJE

 • Istorija Rusije. Beograd, 1837. Str. 10+219

TEODOROVIĆ ŽIVKO

 • Opisanije razni Života-Priključenija Vojvode Serbskog Stefana Jakšića. Čast I. Budim, 1829. Str. 16+142+28

TEODOSIJE (HILANDARAC)

Kanoni svetitelja naših Simeona i Save serbskih…, Venecija 1776, str. 112 sa 1 ilustracijom

TEPLOVA V.

 • Zastupnici Jevropskih država u nekadašnjem Carigradu. S Ruskog Živko Dragović. Cetinje, 1892

TIJER A.

 • Istorija francuske revolucije u 24 sveske. Prev. M. M. Magdalenić. (Obično povezano u 6. knjiga.) Beograd, B.g.

TIROL DIMITIJE

 • Dokazivanje da su slavjanski narodi primili hristianstvo jošt pre Kirila i Metodija. Beograd, 1841. Str. 24+1

 • Nemačka gramatika za upotreblenije Srpske mladeži. Budim, 1830. Str. 14+365

 • Političesko zemleopisanije… Beograd, 1832. Str. 175

 • Privestvovatelnaja knjižica za primalu i prelubaznu serbsku junost. Budim, 1818. Str. 160

 • Sila prijatelstva ili Don Žuan i dona Teodora. Španska povest iz Le-Saževi knjige. Beograd, 1835. Str. 132

 • Slavenska gramatika. Sv. I. Beč, 1827. Str. 54+1

Tisućnica slovjenskih apostolah Ćirila i Metoda. Zagreb, 1863. Str. 16+44+28 +84

TITELBAH VLADISLAV

TODOROVIĆ MILAN

 • Međunarodna trgovina i trgovinska politika. Knj. I-III. Str. 120, 267, 352. Beograd, 1922-3

 • Nauka o finansijama. Knj. I-II. Str. 8+538, 8+266. Beograd, 1930-33

TODOROVIĆ PERA

 • Dnevnik jednog dobrovoljca. Beograd, 1881

 • Ogledalo. Zrake iz prošlosti. Beograd, 1904. Str. 1253

 • Silazak s prestola. Beograd, 1889. Str. 702

 • Smrt Karađorđeva. Beograd, 1928. Str. 311

TOKVILJ A.

 • O demokratiji u Americi. Knj. I-II. Str. 296, 314. Beograd, 1872-4

TOKIN BOŠKO

TOLSTOJ N. LAV

 • Izabrana dela. Knj. I-XXX. Prev. Milan Kašanin. Beograd, 1933 (retke perfektno očuvane)

 • Pripovedačka dela. Knj. I-VIII. Beograd, B.g. (retke perfektno očuvane)

 • Ana Karenjina. Knj. I-III. Str. 305, 404, 355. Beograd, 1924 (retke perfektno očuvane)

 • Vaskrsenje. Beograd, 1900. Str. 582

 • Rat i mir (jubilarno izdanje). Knj. I-IV. Prev. Jovan Maksimović. Beograd, 1928 (retke  perfektno očuvane)

 • Rat i mir. Knj. I-IV. Prev. Okica Gluščević i Milovan Đ. Glišić. SKZ, Beograd 1899 (retke kao komplet i lepo očuvane)

 • Carstvo mraka. Beograd 1888

 • Gazda i momak. Beograd 1896

TOMAZEO NIKOLA

 • Moralne misli. Posrbio Stevan Petrović. N. Sad, 1864. Str. 15+179

TOMANOVIĆ LAZAR

 • Događaji u Boki Kotorskoj od god. 1797. do 1814. Dubrovnik, 1922. Str. 207

 • Petar Drugi Petrović Njegoš, kao vladalac. Cetinje, 1896. Str. 9+222

TOMIĆ JAŠA

 • Boj na Kosovu.- Seobe Srba.- Crna Gora. Kritika Ruvarčeve škole. N. Sad, 1908. Str. 127 25-20

 • Vođa kroz izbore na dogledu narodno-crkvenog sabora. N. Sad, 1897. Str. 72+32 10-15

 • Gde je srpska politika? “Samouprva.” – Napred! N. Sad, 1911. Str. 64 10-15

 • Jesmo li na dobrom putu? N. Sad, 1906. Str. 30 10

 • Kako se zovemo. Srpsko i Hrvatsko pitanje. N. Sad, 1909. Str. 178 20

 • Majski sabor 1902 god. N. Sad, 1902. Str. 163 30

 • Nesavremena i savremena istorija. Ili od republike do kraljevstva. Najkraća istorija Crne Gore. N. Sad, 1910. Str. 80 15

 • O uzrocima zločina. N. Sad, 1896. Str. 249 20

 • Političko pitanje Srba u Ugarskoj. N. Sad, 1881. Str. 98 10-15

 • Reč našoj braći u Srbiji. N. Sad, 1907. Str. 24 10

 • Sabor junaka od megdana (1906-1907 god.). N. Sad, 1907. Str. 39 10

 • Samostalci iz hrvatske i Slovenije i samostalci iz Srbije. Beograd, 1907. Str. 15 5-10

TOMIĆ JOVAN

 • Austro-Bugarska i Arbansko pitanje. Beograd, 1913. Str. 153 20

 • Grad Klis u 1546 godini. Beograd, 1908. Str. 9+298 30

 • Deset godina iz istorije Srpskog naroda i crkve pod Turciam (1683-1693). Beograd, 1902. Str. 319 40-30

 • Iz istorije Senjskih uskoka 1604-1607. N. Sad, 1907. Str. 152 50-30

 • Istorija u narodnim epskim pesmama o Marku Kraljeviću. I. Pesme o Musi Kesedžiji i Đemi Brđaninu. Beograd, 1909. Str. 208 40-30

 • Još jednom o Aleksandriskom pitanju. (Odgovor G. Dr Luju Vojnoviću.) Beograd, 1906. Str. 36 15

 • Jugoslavija u emigraciji. Pisma i beleške iz 1917. Beograd, 1921. Str. 328 20-30

 • Megdan u Srba XVI i XVII veku. N. Sad, 1902. Str. 28 15

 • Mitropolit Vasilije Petrović i misija pukovnika Pučkova u Crnoj Gori 1759 god. Beograd, 1914. Str. 73 20-15

 • Naličje “Naučnog rada”. I. Preštampano iz “Odjeka”. Beograd, 1910. Str. 38 10

 • Naselje u Mletačkoj Dalmaciji 1409-1797. Prvi deo 1409-1645. Niš, 1915. Str. 8+106 30-40

 • O istoriji Crne Gore, crnogorskoga mitropolita Vasilija Petrovića. Beograd, 1903. Str. 51-93 10-15

 • O srpskim narodnim epskim pesmama. Beograd, 1907. Str. 64 20

 • Ocena istorije Bosne i Hercegovine od St. Stanojevića. Beograd, 1909. Str. 18 10

 • O crnogorskom ustanku u početku Morejskog rata (1684-1685). N. Sad, 1903. Str. 41 15

 • Pećki patrijarh Jovan. Pokret hrišćana na Balkanskom Poluostrvu 1592-1614. Zemun, 1903. Str. 8+144 30-20

 • Povodom jednog pogovora. Preštampano iz “Odjeka”. Beograd, 1910. Str. 128 20

 • Potvere i neznanje Dr Nikole Vulovića kritičara mojih spisa. Beograd, 1912. Str. 46 15

 • Sastanak i odgovor Srpskih glavara u Kučima 1614 god. radi ustanka na Turke. Separat iz Prosv. Glasnika. (Štampano u 200 primeraka.) Beograd, 1901. Str. 87 20-30

 • Crnogorskogi mitropolit Vasilije Petrović u Crnoj Gori po povratku iz Rusije (1754-1756). Iz Glasa Akad. nauke. LXXXVIII. Beograd, 1911. Str. 55-158 20

TOMIĆ MILUTIN

 • Današnje junačke pesme. Knj. I. Beograd, 1909. Str. 87 10-20

TOMIĆ SIMA

 • Književni i naučni rad Pavla Jos. Šafarika. Literarno-istoriski pregled. N. Sad, 1900. Str. 185 20

TOŠKOVIĆ JOVO

 • Borba Crne Gore za proširenje i državnu samostalnost (1784-1878) Beograd, 1936. Str. 88 60-30

 • Odnosi između Bosne i Srbije 1805-1806 god. i Boj na Mišaru. Subotica, 1927. Str. 130 20-15

Treći međunarodni kongres slavista. Knj. I-IV. Beograd, 1939 150

TRIVUNAC MILOŠ

TIFUNOVIĆ KOSTA

 • Izbiračica. N. Sad, 1873. Str. 70 10-15

 • Ljubavno pismo. N. Sad, 1888 10

 • Na Badnji dan. N. Sad, 1876. Str. 61 25-20

TRLAJIĆ GROGORIJE

 • Zabavlenije jedinago letnago utra… Beograd, 1793. Str. 91 150

TROJANOVIĆ SIMA

 • Božić. (Iz Srp. Knj. Glasnika.) Beograd, 1905. Str. 23 10

 • Bosna i Hercegovina. (Prešt. iz “Dela”) Beograd, 1898. Str. 81 20

 • Starinska jela i pića. Beograd, 1896. Str. 124 15

TRUHELKA ĆIRO

 • Naši gradovi. Opis najlepćih sredovječnih gradova Bosne i Hercegovine uz 68 slika. Sarajevo, 1904. Str. 96 60-20

TUMINSKI DRAGUTIN TOMAJ

 • Slavenski razgovori, u glavnim slavenskim jezicima: Ruski, Poljski, Češki, Bugarski i Srpskohrvatski. (Štampano ćirilicom i latinicom) Beograd, 1896. Str. 15+145 80-60

TUN LEON

 • Razsmotrenija sverhu sadanjih otnošenija… Prev. Platon Atanacković. Beč, 1849. Str. 80 50-80

TUNGUZ PEROVIĆ

 • Radovan Nevesinjski: Iz zemlje plača. Beograd, 1906. Str. 304 35-30

TURGENJEV IVAN

 • Izabrana dela. Knj. I-XX. Priredio milan Kašanin. Beograd, 1935-6  (retke perfektno očuvane)

 • Stepski kralj Lir. Prev. Jusuf Subotić. N. Sad, 1872. Str. 120 20-15

Tursko-srpski rečnik sa razgovorima. Beograd, 1855. Str. 96+8 40

 

TUCOVIĆ DIMITRIJE

 • Zakon o radnjama i Socijalna Demokratija. Beograd, 1908. Str. 84