Grob potpukovnika Mihaila Naumovića, jednog od zaverenika u Majskom prevratu 1903. The Illustrated London News, Jun 1903 (restaurirana i obojena)

Grob potpukovnika Mihaila Naumovića, jednog od zaverenika u Majskom prevratu 1903. The Illustrated London News, Jun 1903 (restaurirana i obojena)
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar
PhotoPro

U knjizi "The Servian tragedy", London 1904, Naumovićev pogreb je opisan sledećim rečima: The traitor Naumovich was buried on the same day (30 maj/12 jun 1903) with full military honours, and an official notice described him as " dying on the field of honour for his Fatherland."

PhotoPro

Uveče 29. maja 1903. godine, Naumović je jednog vojnika poslao njegovoj kući po pelerinu, što je bio dogovoreni znak zaverenika za početak Majskog prevrata. Greškom zaverenika Milića Simeunovića, koji je u Beograd stigao na dan prevrata i nije bio obavešten o Naumovićevoj ulozi, Naumović je ubijen u dvoru zajedno sa poručnikom Jovanom Miljkovićem, zetom predsednika Ministarskog saveta generala Dimitrija Cincar-Markovića. Bilo je predviđeno da Naumović opije Miljkovića i potom zaverenike odvede u kraljevu i kraljičinu spavaću sobu, ali kako mu to nije uspelo i sam je legao u postelju, kako bi otklonio sumnju sa sebe pred Miljkovićem.