Madam Draga Mašin, nevesta kralja Aleksandra. Restauriran i obojen isečak iz engleskih novina, jul 1901. Foto: Atelje Adele, Beč

Madam Draga Mašin, nevesta kralja Aleksandra. Restauriran i obojen isečak iz engleskih novina, jul 1901. Foto: Atelje Adele, Beč
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar