Karta Beograda iz 1695. god. (kolor varijanta). Nicolas de Fer

 Karta Beograda iz 1695. god. (kolor varijanta). Nicolas de Fer

STARI BEOGRAD PLAN BEOGRADA KARTA BEOGRADA ISTORIJA BEOGRADA STARI GRADOVI

⚡ Slike možete preuzeti u jpg formatu u tri veličine + original ili preuzmite veb stranu u PDF-u. Pojedine slike su dostupne i kao štampani poster A3 formata

Licenca za upotrebu

✓ CC0 Ovo delo možete koristiti i deliti u nekomercijalne i komercijalne svrhe. Nije potrebno navođenje izvora, ali je poželjno.

JOŠ SLIKA IZ KATEGORIJE: Geografske karte i vedute