Predstavnici srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine 1901. godine

Predstavnici srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine 1901. godine
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar
PhotoPro

U prvom su (donjem) redu, s leva u desno; Pero Lazić, opšt. predsednik (Stolap), Simo Tanasić, član odb. (Doboj), Lazo Jovanović, preds. (D. Tuzla); pop-Stjepo Trifković, (Sarajevo), Proto Jov. Pećanac, (Varcar Vakuf), Voj. Šola, (Mostar); Glig. Jevtanović, (Sarajevo); Kosta Kujundžić, (narod. prvaci); Hadži proto Ilić prede., (Tešanj); H. Mile Popadić, prota, prele.(Ključ); Stev. Kovačević, čl. odb. (Brčka); Risto Jovičić, preds.(Modrič).

PhotoPro

U drugom su redu: Tosija Stanić prede, (Gradačac); Vaso Crnogorčević, čl. opšt. (D. Tuzla); pop-Lazar Marković, svešt. i preds. (Mačkovac) ; pop-Jov. Vranješević, (Doboj) ; pop Nikola Škorić, (Vršani); pop Mih. Jovičić, izasl. svešt. iz (Brčka); pop-Petar Maksimović, prede. (Trnovo) ; Simo Jovanović, preds.(Bijeljina) ; pop Kosta Dušanić, prede. (Pribinić); pop Stojan Trkulić, preds. (Jezero) ; pop Jevrem Stanković, preds. (Čečava) ; Kosta Maksimović, izasl. (Šamac); Jevto Kostić, preds.(Brčko).

PhotoPro

U trećem su redu: Jovo Naerilović, preds. (Glamoč); Milan Ilić, prede. (Maglaj); Todor Jovanović, preds. (Obudovac); pop Stojan Vranješević, čl. odb. (Bos. Novi) ; pop Đorđe Popović, preds. (Kuprec); pop Luko Čupić, (Sarajevo); pop Vladimir Pejović, protonamesnik (Maglaj; pop Dimitrije Lukić, (Bijela) ; pop Dušan Kecmanović, protonamesnik (Bos. Kostajnica); Nikola Cikota, čl. odb. (Dubica); Kosta Jović, preds. (Busovača); Gavro Popadić prede. (Konjic); Pero Šantić, izaslanik (Mostar).

PhotoPro

U četvrtom su redu: Mih. Hadži Stević, preds.(Gračanica); Jovo Jonić, preds.(Vlasenica); Stevo Nikolić, pred. (Zvornik); Cvijetan Bobar, preds. (Janja); Damjan Pavlović, preds (Visokoj; Jovan Kovačević, prede. (Derventa) ; Stjeno Srškić, izasl. (Sarajevo) ; Mile Netrović, čl. odb. (Ključ).

PhotoPro

U petom su redu: Todor Jovanović, preds.(Obudovac); Simo Malić, podpreds. (Bos. Gradiška); Mićo Kojić, izaslanik (Rogatica); Pero Drljača, preds. (Bos. Novi); R. Pavlović, podpreds. (Sanski Most); Mih. Mihajilović, preds.(Županjac); Risto Kondić, čl. odb. (Prijedor); Lazo Milinović, preds(Prijedor); Bogdan Milanović, izasl. (Bos. Petrovac); Jovo Šteković, čl. odb. (Bos. Novi); Janko Misavljević, preds. (Bos. Dubica); Ilija Popović, čl. odb. (Čajniče).