Verska i etnografska karta Bosne (bez Srba) po Karlu Saxu, sastavio Karlo Herdliczka, objavio u knjizi "Bosna" Vjekoslav Klaić 1878.

Verska i etnografska karta Bosne (bez Srba) po Karlu Saxu, sastavio Karlo Herdliczka, objavio u knjizi
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar