Regent Aleksandar i Kralj Petar I prikazani na austrougarskoj karikaturi od 3. septembra 1914.

Regent Aleksandar i Kralj Petar I prikazani na austrougarskoj karikaturi od 3. septembra 1914.
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar