Hilandarska garda krajem 19. veka. Manastir Hilandar

Hilandarska garda krajem 19. veka. Manastir Hilandar
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar
Starac

U Hilandaru, ovoj veličanstvenoj zadužbini slavnog Stefana Nemanje i sina mu Svetog Save, radi veće sigurnosti manastira, kao i manstirskih posetilaca, nekada je postojala hilandarska garda. Ova ista garda koju vidimo na slici iz godine 1900., je ista garda koja je bila postavljena kao lična garda Nj. V. Kralju Aleksandru I Obrenoviću kada je godine 1896. posetio Svetu Goru i manastir Hilandar, kojem je po staroslavnom običaju srpskom on, kao kralj srpski, u to vreme bio zaštitnik i branič