Jugoslovenski kralj Aleksandar sa ocem Turske, Kemalom Ataturkom u Carigradu 1933.

Jugoslovenski kralj Aleksandar sa ocem Turske, Kemalom Ataturkom u Carigradu 1933.
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar