Kraljica Natalija Obrenović i dvorska dama Draga Mašin sa baronom i baronicom Galvanja u Italiji 1893 (reparirana i obojena)

Kraljica Natalija Obrenović i dvorska dama Draga Mašin sa baronom i baronicom Galvanja u Italiji 1893 (reparirana i obojena)
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar
PhotoPro

Na fotografiji stoje baron Frančesko Galvanja, grofica Persiko (supruga Đuzepea Galvanje), Draga Mašin i baron Đuzepe; sede: kraljica Natalija, baronica Tatjana Galvanja i plemkinja Manati.