Carica Teodora sa njenom svitom. Mozaik, crkva San Vitale u Raveni (547. god.)

 Carica Teodora sa njenom svitom. Mozaik, crkva San Vitale u Raveni (547. god.)

VIZANTIJA VIZANTIJSKO CARSTVO VIZANTIJSKI VLADARI RAVENA

⚡ Slike možete preuzeti u jpg formatu u tri veličine + original ili preuzmite veb stranu u PDF-u. Pojedine slike su dostupne i kao štampani poster A3 formata

Licenca za upotrebu

✓ CC0 Ovo delo možete koristiti i deliti u nekomercijalne i komercijalne svrhe. Nije potrebno navođenje izvora, ali je poželjno.

JOŠ SLIKA IZ KATEGORIJE: Razno