Miša Anastasijević (1803-1885) srpski titularni major, veliki trgovac, bogataš, srpski rodoljub i dobrotvor.

Miša Anastasijević (1803-1885) srpski titularni major, veliki trgovac, bogataš, srpski rodoljub i dobrotvor.
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar