Petar Čarnojević / Csernovits Péter 1810-1892

Petar Čarnojević / Csernovits Péter 1810-1892
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar
PhotoPro

Grof Petar Čarnojević od Mače i Malog Orosina (mađ. Csernovits Péter; Mača (Macea), Rumunija, 13. mart 1810 - Fenj (Foeni), Rumunija, 27. april 1892) je bio ugarski plemić srpskog porekla, političar, veliki župan Tamiške županije i kraljevski komesar tokom Revolucije 1848-1849. godine. Potiče iz grane porodice Joakima, starijeg brata Arsenija Čarnojevića.