Koketa - Franz Wobring (1911)

Koketa - Franz Wobring (1911)
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar
PhotoPro

Franc Vobring (Franz Wobring), berlinski portretista i slikar, rođen je u Firstenvaldu (Fürstenwalde) 1862. godine. Moguće je da se školovao na Akademiji umetnosti u Berlinu jer je učestvovao na njihovoj izložbi 1892. godine. Od 1894. takođe je učestvovao u izložbama umetničkog časopisa 'Große Berliner Kunstausstellung '. Njegovi portreti danas se, između ostalog, mogu videti u kolekciji Akademije umetnosti u Berlinu. Početkom XX veka njegovi radovi su se mogli pronaći kao ilustracije u srpskim časopisima.