Baron Giesl odlazi nakon predaje ultimatuma Srbiji 1914. godine. Prikaz iz austrijskih novina.

 Baron Giesl odlazi nakon predaje ultimatuma Srbiji 1914. godine. Prikaz iz austrijskih novina.

PRVI SVETSKI RAT JULSKI ULTIMATUM

⚡ Slike možete preuzeti u jpg formatu u tri veličine + original ili preuzmite veb stranu u PDF-u. Pojedine slike su dostupne i kao štampani poster A3 formata

Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima: vizuelno naznačite da je sadržaj sa ovog veb sajta ili linkujte ka ovoj stranici ili veb sajtu. Zabranjena je upotreba bez dozvole u komercijalne svrhe.  ⇲ Licenca za upotrebu

JOŠ SLIKA IZ KATEGORIJE: Iz stare štampe