Simens (Siemens) u kraljevini Jugoslaviji. Reklama iz 1938.

Simens (Siemens) u kraljevini Jugoslaviji. Reklama iz 1938.
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar