Kralj Petar I i Jovan Avakumović (predsednik "zavereničke" vlade) izlaze iz dvora 12. juna 1903. U pozadini Stari konak (restaurirana i obojena razglednica)

Kralj Petar I i Jovan Avakumović (predsednik
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar