Karikatura iz 1878. godine : Aneksija Bosne i Hercegovine

Karikatura iz 1878. godine : Aneksija Bosne i Hercegovine
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar