Litografija : Manastir Hilandar sa likovima Svetog Save i Svetog Simeona. Nepoznati autor, god. 1855. (HQ)

 Litografija : Manastir Hilandar sa likovima Svetog Save i Svetog Simeona. Nepoznati autor, god. 1855. (HQ)

MANASTIRI SVETI SAVA SVETI SIMEON STEFAN NEMANJA HILANDAR SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SREDNJI VEK SREDNJOVEKOVNA SRBIJA

⚡ Slike možete preuzeti u jpg formatu u tri veličine + original ili preuzmite veb stranu u PDF-u. Pojedine slike su dostupne i kao štampani poster A3 formata

Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima: vizuelno naznačite da je sadržaj sa ovog veb sajta ili linkujte ka ovoj stranici ili veb sajtu. Zabranjena je upotreba bez dozvole u komercijalne svrhe.  ⇲ Licenca za upotrebu

JOŠ SLIKA IZ KATEGORIJE: Dokumenti prošlosti