Stari konak, dvor Obrenovića (Simićevo zdanje) srušen 1904. Restaurirana i obojena fotografija

Stari konak, dvor Obrenovića (Simićevo zdanje) srušen 1904. Restaurirana i obojena fotografija
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar