Lična straža kralja Aleksandra Obrenovića

Lična straža kralja Aleksandra Obrenovića
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar
PhotoPro

Izvor: Belgrade, the white city of death. London, R. A. Everett & Co 1903.