Reklama za Aspirin tablete iz 1938. Bayer, kraljevina Jugoslavija

Reklama za Aspirin tablete iz 1938. Bayer, kraljevina Jugoslavija
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar