Groblje Drinske divizije. Agios Mateos, Krf. Spomenik podigli preživeli saborci 1916. godine

 Groblje Drinske divizije. Agios Mateos, Krf. Spomenik podigli preživeli saborci 1916. godine

PRVI SVETSKI RAT SRPSKA VOJSKA OSTRVO KRF DRINSKA DIVIZIJA GROBLJE DRINSKE DIVIZIJE AGIOS MATEOS

⚡ Slike možete preuzeti u jpg formatu u tri veličine + original ili preuzmite veb stranu u PDF-u. Pojedine slike su dostupne i kao štampani poster A3 formata

Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima: vizuelno naznačite da je sadržaj sa ovog veb sajta ili linkujte ka ovoj stranici ili veb sajtu. Zabranjena je upotreba bez dozvole u komercijalne svrhe.  ⇲ Licenca za upotrebu

JOŠ SLIKA IZ KATEGORIJE: Dokumenti prošlosti