Hapšenje Gavrila Principa (na slici je u stvari sarajlija Ferdinand Behr). Sarajevo 1914. Slika iz austrougarske štampe

 Hapšenje Gavrila Principa (na slici je u stvari sarajlija Ferdinand Behr). Sarajevo 1914. Slika iz austrougarske štampe

GAVRILO PRINCIP SARAJEVSKI ATENTAT SARAJEVO BOSNA MLADA BOSNA FRANC FERDINAND VIDOVDAN FERDINAND BEHR

⚡ Slike možete preuzeti u jpg formatu u tri veličine + original ili preuzmite veb stranu u PDF-u. Pojedine slike su dostupne i kao štampani poster A3 formata

Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima: vizuelno naznačite da je sadržaj sa ovog veb sajta ili linkujte ka ovoj stranici ili veb sajtu. Zabranjena je upotreba bez dozvole u komercijalne svrhe.  ⇲ Licenca za upotrebu

JOŠ SLIKA IZ KATEGORIJE: Iz stare štampe