Sokrat Σωκράτης 470. p. n. e. - 399. p. n. e. atinski filozof. Bista u kamenu

Sokrat  Σωκράτης 470. p. n. e. - 399. p. n. e. atinski filozof. Bista u kamenu
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar