Treći pešadijski puk Moravske divizije sa pukovskom zastavom 1916. g. (reparirana verzija)

Treći pešadijski puk Moravske divizije sa pukovskom zastavom 1916. g. (reparirana verzija)
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar
PhotoPro

Fotografija iz publikacije: L'Armée d'Orient. Des Dardanelles au Danube - Gustave Gouin, ilustr. Fernand Detaille (1931)