Uspomena sa Krfa 1916, posle katastrofe. Fotografija iz postavke Srpske kuće na Krfu

 Uspomena sa Krfa 1916, posle katastrofe. Fotografija iz postavke Srpske kuće na Krfu

SRPSKA VOJSKA PRVI SVETSKI RAT OSTRVO KRF SRPSKA KUĆA KRF USPOMENE SA KRFA

⚡ Slike možete preuzeti u jpg formatu u tri veličine + original ili preuzmite veb stranu u PDF-u. Pojedine slike su dostupne i kao štampani poster A3 formata

Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima: vizuelno naznačite da je sadržaj sa ovog veb sajta ili linkujte ka ovoj stranici ili veb sajtu. Zabranjena je upotreba bez dozvole u komercijalne svrhe.  ⇲ Licenca za upotrebu

JOŠ SLIKA IZ KATEGORIJE: Preci i potomci